استخدام

 • افزودن به علاقه‌مندی

  استخدام

  3 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی

  استخدام انباردار

  2 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی

  استخدام جوشکار آرگون

  2 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی
 • افزودن به علاقه‌مندی
 • افزودن به علاقه‌مندی
 • افزودن به علاقه‌مندی

  استخدام مکانیک

  2 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی

  برقکار و آشنا به HSE

  2 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی

  پرسکار ماهر

  3 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی

  جذب کاراموز

  2 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی
 • افزودن به علاقه‌مندی
 • افزودن به علاقه‌مندی

  مهندسی برق قدرت

  3 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی

  مونتاژ کار خانم

  2 هفته قبل